Ceník ordinačních výrobků

platný od 18.11.2020 (pro pojištěnce zdravotních pojišťoven)

Ceník není platný pro MDDr. Horňáka, MDDr. Balušíka a MUDr. Soszkovou.

Amalgámová výplň z kapsle I. tř. 1050 Kč
Amalgámová výplň z kapsle II. tř. 1350 Kč
Amalgámová výplň z kapsle III. tř. 1600 Kč
Mléčný zub 0 Kč
Fotokompozitní výplň ( Charisma Topaz, Diamond)
1 ploška 1900 Kč
2 plošky 2300 Kč
3 plošky nebo faseta 2700 
Skloionomerní výplň (PHOTAC FIL, Ketac molar, RIVA LC, RIVA SC)
1 ploška 1350 Kč
2 plošky 1750 Kč
3 plošky 1950
Pečetění fisur mléčný zub 800 Kč
Pečetění fisur stálý zub 1250 Kč
Skloionomerní výplň – dočasný zub 700 
Provizorní výplň GIC 550 Kč
Provizorní výplň zinkoxid cement 250 Kč
Podložka BIODENTIN 1300 Kč
Použití OpraGate 100 Kč
Kofferdam 350
Desenzibilizace – 1 zub 200 Kč
Podložka DYCAL 200 Kč
Aplikace MTA – 1 zub 700 Kč
Endodontické ošetření 1 koř. kanálku
Devitalizační vložka Depulpin 400 Kč
Paliativní oš. Ca(OH)2 300 Kč
Plnění laterální kondenzací 1kk 1950 Kč
2kk 3500 Kč
3kk 4900 Kč
+ každý další kořenový kanálek 1500 Kč
REENDO 1kk 1500 Kč
2kk 4100 Kč
3kk 6000 Kč
+ každý další kořenových kanálek 1800 Kč
plnění BeeFill 2400 Kč
Desinfekce koř. kanálku Ozone 350 Kč
Ošetření kořenových kanálků Depotphorézou 700 
Preedontická dostavba zubu 700 Kč
Postendodontické ošetření čepem ze skelných vláken + kompozitní výplň odpovídajícího rozsahu 950 Kč / čep
Preventivní prohlídka+depurace mimo frekvenci hrazenou zdravotním pojišťovnou 1400 
Zhotovení a vyhodnocení OPG mimo frekvenci placenou zdravotní pojišťovnou 850 Kč
i.o.RVG 400 Kč
Zubní CT 1000 
i.v., i.m., s.c. Injekce 350 Kč
Infiltrační anestesie anestetikem v karpulích 400 Kč
Svodná anestesie anestetikem v karpulích 500 
Intraligamentární anestesie 400 Kč
Povrchová sliziční anestezie 200 Kč
Úprava snímatelné náhrady 1000 Kč
Provizorní ochranná korunka – razidlová metoda 1000 Kč
Provizorní ochranný můstek – razidlová metoda 1900 Kč

Ordinační bělení přístrojem Beyond-lamou 6000 Kč / 2čelisti
Ordinační bělení zubů včetně konzultace, kontroly belění 2500 Kč / čelist
Vnitřní bělení endodont. oš. Zubů 1000 Kč / zub
Nalepení zubního šperku 660 Kč + cena šperku
Dlaha ze skelných vláken do 4 zubů 1700 Kč
Dlaha ze skelných vláken do 8 zubů 2300
Dlaha fotokompozitní do 4 zubů 900
Odstranění dlahování 900 Kč
Fixace protetické práce
Skloionomerním materiálem 150 Kč / zub
Duálně tuhnoucí kompozitní pryskyřicí 200 Kč / zub
Porada, krátká informace v ordinaci 850 Kč
Vyšetření, stanovení léčebného plánu
U neregistrovaného pacienta 1500 Kč
Lokální fluoridace s vysušením 400 Kč
Lokální fluoridace bez vysušení 200 Kč
Interdentální kartáček 20 Kč
Lokální oš. sliznice gingivy OZONEM 250 Kč
Extrakce 1500 Kč
Ošetření extrakční rány Gelatamp (traumacel) 500
Atraumatické šití 850 Kč
Ošetření extrakční rány Alveogyl 300 Kč
Chirurgická extrakce 2500
Chirurgická revize 2300 Kč
Resekce kořenového hrotu, periapikální kyretáží 3000 Kč
Malý chirurgický výkon bez sutury 800
i.o. Incize 700 Kč
Sutura rány do 5 stehů 1300 Kč
Sutura rány více než 5 stehů 1700
Ošetření paradontu Cupralem 400 Kč
Gimgivektomie VF proudem 450 Kč
Kyretáž 1 zub 250
Uzavření OA komunikace 1700 Kč
Extrakce mléčného zubu 650 Kč
Odstranění sutury 250 Kč
Kontrola po chirurgickém zákrokiu 250 Kč
Pohovor a vyšetření pacienta – TMK 1800 Kč
Analýza okluze na modelech 1500 Kč
Navržení plánu terapeutických zábrusů 850 Kč
Terapeutické zábrusy (max. 3 v jedné návštěvě) 850 Kč
Odstranění nevhojeného uvolněného implantátu</td 13000 Kč
Implantace 13000 Kč
Korunka zhotovená na implantát(včetně vhojovacího válečku, individ.otisk. lžičky, otisku, vyhodnocení v laboratoři, abutmentu, šroubku) 10500 Kč
Sejmutí fixní náhrady 1200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace včetně RTG 100 Kč
Návštěva nezrušená 24hod před objednávkou 500 Kč

Ceník protetických výrobků

Ceník platný od 18.11.2020

Ceník není platný pro MDDr. Horňáka, MDDr. Balušíka a MUDr. Soszkovou.

80001 Studijní model 0 Kč
80003 Výběr barvy v laboratoři 300 Kč
80005 WAX-UP 1 zub 350 Kč
80006 DSD project 3500 Kč
80007 Silikonový klíč do 2 zubů 700 Kč
80008 Silikonový klíč 3 a více zubů 900 Kč
80009 Šablona pro navigovanou chirurgií 3500 Kč
80010 3D model – wax up 900 Kč
80011 Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci 500 Kč
80012 Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci 500 Kč
80013 Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci 350 Kč
80014 Individuální abutment 3000 Kč
80031 Rekonstrukce mezičelistních vztahů skus.šablonami 700 Kč
80051 Sponová modelace-pilířová konstrukce 200 Kč
80061 Frézována konstrukce 1 člen 350 Kč
81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá litá 1350 Kč
81052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá litá 1450 Kč
81062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá litá 1550 Kč
81071 Příplatek za kořenovou nástavbu pod stávající konstrukci 700 Kč
84028 Gingivální maska (1 implantát = 1x ) 300 Kč
Korunkové náhrady
81601 Provizorní ochranná korunka PMMA A2 , A3 1500 Kč
81033 Onlay celokeramická 7000 Kč
81033,1 Overlay celokeramická 7500 Kč
81035 Onlay fotokompozitní-SIGNUM 4700 Kč
81036 Overlay fotokompozitní-SIGNUM 4900 Kč
81073 Estetická faseta Signum-fotokompozitní 5900 Kč
81075 Estetická faseta keramická 6900 Kč
81101 Korunka pláštová celokovová, preparace do ztracena + 80061 0+350 Kč
81102 Korunka pláštová celokovová, preparace schůdková + 80061 0+350 Kč
81111 Korunka fotokompozitní-SIGNUM preparace do ztracena 4400 Kč
81112 Korunka fotokompozitní-SIGNUM preparace schúdková 4800 Kč
81115,1 Korunka pláštová – celokeramická (zirkonkeramicka) 7100 Kč
81115,2 Korunka celozirkonová PRETTAU 5600 Kč
81115,3 Korunka celokeramická – fasetovaná 7100 Kč
81115,4 Korunka celokeramická – monolitická 5600 Kč
81115,Im Zirkonkeramická korunka na implantát + Abutment + 84028 11000 Kč
81132 Korunka fasetovná – metalokeramická 6000 Kč
81143 Richmondova korunka – metalokeramická 6900 Kč
81261 Teleskopická korunka – celokovová 3900 Kč
81264 Teleskopická korunka fasetová – metalokeramická 7100 Kč
Korunkové náhrady v můstku
81611 Provizorní můstek do 6 zubú plast A2 ,A3 Frézovany 2900 Kč
81611,1 Provizorní můstek do 6 zubů plast A2 ,A3 3D tisk 2900 Kč
81612 Provizorní můstek – 7 a více zubů plast A2 ,A3 Frézovany 4600 Kč
81612,1 Provizorní můstek – 7 a více zubů plast A2 ,A3 3D Tisk 4600 Kč
81201 Korunka pláštová celokovová, v můstku, preparace do ztracena + 80061 1100+350 Kč
81202 Korunka pláštová celokovová, v můstku, pre.schůdková + 80061 1100+350 Kč
81203,1 Korunka pláštová – celokeramická (zirkonkeramická) v můstku 7100 Kč
81203,2 Korunka PRETTAU, celozirkonová v můstku 5600 Kč
81203,3 Korunka celokeramická – fasetovaná v můstku 7100 Kč
81203,4 Korunka celokeramická – monolitická v můstku 5600 Kč
81203,Im Korunka pláštová – zirkonkeramicka na implantát v můstku + Abutment+ 84028 11000 Kč
81231 Korunka fasetovaná – metalokeramická v můstku 6000 Kč
81242 Inlay jako pilíř můstku 2400 Kč
81242,1 Inlay jako pilíř můstku – zirkonkeramická 5500 Kč
81301 Člen můstku – celokovový 1250 Kč
81311,1 Člen můstku celokeramický (zirkonkeramický) 6600 Kč
81311,2 Člen můstku PRETTAU celozirkonový 4900 Kč
81311,3 Člen můstku – celokeramický fasetovaný 6600 Kč
81311,4 Člen můstku – celokeramický monolitický 4900 Kč
81312 Člen můstku fasetovaný – metalokeramický 5100 Kč
Kombinované práce
81321 Opěrný třmen individuálně zhotovený 1350 Kč
81322 Opěrný třmen prefabrikovaný 1350 Kč
81401 Attachment, zásuvný spoj – patrice 1600 Kč
81411 Attachment, zásuvný spoj – matrice 1600 Kč
81521 Adhesivní můstek, jeden člen – metalokeramika 5500 Kč
81522 Adhesivní můstek, další člen – metalokeramika 2900 Kč
81523 Adhesivní můstek zirkonkeramický 1 kotevní prvek 6600 Kč
81524 Adhesivní můstek zirkonkeramický 2 kotevní prvky 8900 Kč
81525 Adhesivní můstek, další člen – zirkonkeramika 3100 Kč
81531 Adhesivní litá dlaha – do 6 zubů 2000 Kč
81532 Adhesivní litá dlaha – 7 a více zubů 2700 Kč
19 Zásuvné kuličkové spoje na kořenovou nástavbu – 1 kořenová inlay 2000 Kč
82151 Litá dlaha fixní – do 6 zubů 2100 Kč
Snímatelné náhrady
82001 Částečná sním.náhrada s jed.ret.prvky do 6 zubů 0 Kč
82001,1 Částečná sním.náhrada s jed.ret.prvky do 6 zubů DEFLEX 4400 Kč
82002 Částečná sním.náhrada s jed.ret.prvky 7 a více zubů 0 Kč
82002,1 Částečná sním.náhrada s jed.ret.prvky 7 a více zubů DEFLEX 4950 Kč
82011 Částečná sním.náhrada s lit.kot.prvky do 6 zubů 4250 Kč
82011,1 Částečná sním.náhrada s lit.kot.prvky do 6 zubů DEFLEX 5900 Kč
82014 Částečná sním.náhrada s lit.kot.prvky 7 a více zubů 4500 Kč
82014,1 Částečná sním.náhrada s lit.kot.prvky 7 a více zubů DEFLEX 6500 Kč
82021 Částečná sním.náhrada dol.s lit.stab.deskou,7 a více zubů 4600 Kč
82021,1 Částečná sním.náhrada dol.s lit.stab.deskou,7 a více zubů DEFLEX 5300 Kč
82022 Částečná sním.náhrada horní s lit.patr.deskou,7 a více zubů 5500 Kč
82022,1 Částečná sním.náhrada horní s lit.patr.deskou,7 a více zubů DEFLEX 6700 Kč
82031 Částečná imediátní náhrada do 4 zubů 3500 Kč
82031,1 Částečná imediátní náhrada do 4 zubů DEFLEX 5500 Kč
82032 Částečná imediátní náhrada do 9 zubů 5000 Kč
82032,1 Částečná imediátní náhrada do 9 zubů DEFLEX 6200 Kč
82033 Částečná imediátní náhrada 10 a více zubů 6600 Kč
82033,1 Částečná imediátní náhrada 10 a více zubů DEFLEX 8200 Kč
82034 Litá výztuž 1400 Kč
82104 Horní skeletová náhrada – 2 kotevní prvky 7000 Kč
82104,1 Horní skeletová náhrada – 2 kotevní prvky DEFLEX 9500 Kč
82105 Horní skeletová náhrada – 3 a více kotevních prvků 7900 Kč
82105,1 Horní skeletová náhrada- 3 a více kotevních prvků DEFLEX 9900 Kč
82106 Horní skeletová náhrada – nesponové kotevní prvky 9900 Kč
82114 Dolní skeletová náhrada – 2 kotevní prvky 7000 Kč
82114,1 Dolní skeletová náhrada – 2 kotevní prvky DEFLEX 9500 Kč
82115 Dolní skeletová náhrada – 3 a více kotevních prvků 7900 Kč
82115,1 Dolní skeletová náhrada – 3 a více kotevních prvků DEFLEX 9900 Kč
82116 Dolní skeletová náhrada – nesponové kotevní prvky 9900 Kč
82117 SNAP systém- nesponový kotevní prvek I (SNAP + vert.zásuvný spoj) 13000 Kč
82118 SNAP systém + Interlock- nesponový kotevní prvek II.(SNAP + vert.zásuvný spoj) 19500 Kč
82201 Celková náhrada horní 0 Kč
82201,1 Celková náhrada horní DEFLEX 6000 Kč
82203 Celková náhrada horní – s litou patrovou deskou 6600 Kč
82204 Celková náhrada horní – hybridní 10100 Kč
82205 Celková náhrada horní – imediátní 6900 Kč
82206 Celková náhrada horní – hybridní – na implantáty (kulové retence) 39500 Kč
82207 Celková náhrada horní – hybridní – na implantáty (Locatory) 46000 Kč
82211 Celková náhrada dolní 0 Kč
82211,1 Celková náhrada dolní DEFLEX 6000 Kč
82212 Celková náhrada dolní – s litou bázi 6600 Kč
82213 Celková náhrada dolní – hybridní 10000 Kč
82214 Celková náhrada dolní – imediátní 6900 Kč
82215 Celková náhrada dolní – hybridní – na implantáty (kulové retence) 39500 Kč
82216 Celková náhrada dolní – hybridní – na implantáty (Locatory) 46000 Kč
72041 Dětská snímací náhrada 2950 Kč
72041,1 Dětská snímací náhrada DEFLEX 5600 Kč
82217 Transparentní patro 1700 Kč
60300 Litá výstuž – vztahuje se pouze ke kódům 82001,82002 0 Kč
Opravy
10 Urgentní oprava do 36 hod 500 Kč
81621 Oprava fixní náhrady s otiskem – nová faseta 1800 Kč
81631 Oprava fixní náhrady s otiskem – spájení 1500 Kč
82301 Oprava zubu vypadlého z náhrady 600 Kč
82311 Oprava na modelu – prasklá,zlomená 800 Kč
82311,1 Oprava na modelu – prasklá,zlomená DEFLEX 2000 Kč
82320 Oprava retenčních prvků náhrady 800 Kč
82320,1 Oprava retenčních prvků náhrady DEFLEX 1500 Kč
82331 Oprava rozšíření báze náhrady do 4 zubů 1200 Kč
82331,1 Oprava rozšíření báze náhrady do 4 zubů DEFLEX 2400 Kč
82332 Oprava rozšíření báze náhrady 5 a více zubů 1500 Kč
82332,1 Oprava rozšíření báze náhrady 5 a více zubů DEFLEX 3000 Kč
82333 Oprava zásuvného spoje náhrady – výměna matrice 1ks 300 Kč
82352 Rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem 1800 Kč
82352,1 Rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem,pernamentně měkkým silikonem,měkčené protézní lože 2900 Kč
82354 Rebaze celkové náhrady s otiskem 2100 Kč
82354,1 Rebaze celkové náhrady s otiskem,pernamentně měkkým silikonem,měkčené protézní lože 3100 Kč
11 Oprava – nalepení korunky na abutment 900 Kč
12 Oprava – chiping (dopálení keramiky) 1300 Kč
Dláhy a chrániče
84013 Dláha proti bruxismu – pevná fólie 3mm s částečnou pružnostÍ 1600 Kč
84014 Chránič pro sportovce 4mm 1850 Kč
84015 Nosiče na bělení ( 1 čelist ) + 80001 studijní model 1600 Kč
84021 Snímací pryskyřičná nákusná dlaha proti bruxismu 2200 Kč
84051 Pružná dásňová epitéza 1 9000 Kč
84051,1 Pružná dásňová epitéza 2 6400 Kč
84023 Dláha proti bruxismu – zvedání skusu 2700 Kč
Svařováni
82341 Oprava zlomeného skeletu svařením nebo ulomené spony 1400 Kč
82342 Doplnění zubu do skeletu s retencí 2000 Kč
82631 Opravy defektů můstku, skeletů a korunek 800 Kč
13 Čištění zlata,čištění fixní náhrady 1člen 550 Kč
14 Čištění snímací náhrady 750 Kč
15 Odzkoušení a předání snímatelné náhrady v laboratoři 750 Kč
16 Zhotovení fixní náhrady pod stávající snímací náhradu 750 Kč