Dům zdraví II

Škroupova 1342/12,

Moravská Ostrava

recepce@100matologie.cz

596 115 177

Dentální ateliér +

Repinova 3316/18,

Moravská Ostrava

recepce@100matologie.cz

596 112 183